Uvodna reč

Poslovno udruženje servisera i uvoznika autogasne opeme „AUTO GAS“ je osnovano ugovorom o osnivanju poslovnog udruženja radi unapređenja i usklađivanja delatnosti u oblasti servisiranja i uvoza autogasne opreme.

Dokumenti o osnivanju

Uvodna reč

 

Primena tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila nije novost ni kod nas ni u svetu. Naime još dvadesetih godina prošlog veka počelo je korišćenje ovog energenta u autoindustriji tako da je danas ovo najrasprostranjenije alternativno gorivo.

Savremeni motori sa jedne strane, koji zahtevaju veoma kvalitetnu opremu sa softverskom podrškom koja će u praksi dati performanse kao na osnovnom gorivu za koje je motor konstruisan, i sa druge, zahtevi vozača koji traže maksimalan kvalitet opreme, najviši nivo bezbednosti i pun konfor u eksploataciji, te ono što se mora posebno istaći, zakonska regulativa koja se bavi ovom oblašću su faktori koji presudno utiču na ponašanje svih subjekata čija se delatnost na bilo koji način dotiče auto gasa. Naime, propisi koji regulišu ponašanje svih subjekata čija je delatnost na bilo koji način vezana za oblast primene autogasa su veoma rigorozni pa u skladu sa standardima koji vladaju u ovoj oblasti u zemljama članicama EU ne dozvoljavaju bilo kakva odstupanja niti kompromise.

Prateći energetske trendove u svetu i u našoj zemlji i imajući u vidu da su alternativna goriva za pogon motornih vozila tema kojoj se pridaje ogroman značaj, a osluškujući potrebe tržišta nametnula se ideja o formiranju udruženja koje bi okupljalo servisere i uvoznike autogasne opreme ali i sve druge, pojedince i institucije čija se delatnost u nekom segmentu dotiče autogasa kao energenta koji se koristi za pogon motornih vozila ili opreme koja se u vozila instalira.

Tako je 1. decembra 2012. godine, na inicijativu grupe uvoznika i servisera osnovano udruženje sa ciljem da svojim aktivnostima doprinese da na dobrobit pojedinaca, države i društva u celini sve aktivnosti u ovoj oblasti budu uređene i funkcionišu prema najvišim evropskim i svetskim standardima.

Udruženje je otvoreno i dobrodošli su svi koji imaju interes, mogu i žele da daju svoj doprinos ideji koja će promovisati korišćenje alternativnih goriva u budućnosti.

 

Slobodan Stanišić,

Predsednik udruženja